DOTYCZY: ROZPOCZĘCIA REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 = NOWE WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach

Ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 28.05.2016r. w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizował Dzień Dziecka.