PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza na warsztaty w ramach działań towarzyszących – Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014- 2020, PODPROGRAM 2016. Warsztaty kierowane są do osób odbierających żywność w ramach POPŻ 2016 w tut.

GOPS.

 

Termin i miejsce: 24 października 2016 r. sala konferencyjna Urzędu Gminy Tomice godz.od 10.00 – 12.00.

 

Temat warsztatów: gospodarowanie budżetem domowym.

 

 

Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności w Krakowie.

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób        z zaburzeniami psychicznymi

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że  w wyniku naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi umowa zlecenie została zawarta z Panią Eweliną Olszyńską zam. Tłuczań.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Tomice, 2016-10-03

 

Kierownik GOPS Tomice

Maria Szydło

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach

Ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

DOTYCZY: ROZPOCZĘCIA REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 = NOWE WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY