Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach

Ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 28.05.2016r. w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizował Dzień Dziecka.

 

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 = NOWE WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Wyniki konkursu plastycznego „Dzieci z całego

świata”

Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Tomicach zorganizowali konkurs plastyczny „Dzieci z całego świata” W dniu 24  maja 2016 r. komisja konkursowa wybrała prace, którym zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia. Na konkurs spłynęło ogółem 177 prac.